อ้างป่าแห้งแล้ง! แฉ “อนุพงษ์” เซ็นยกป่าชุมชนให้ “กระทิงแดง” สร้างโรงงาน

พบ มท.1 เซ็นยกป่าชุมชนในที่สาธารณะห้วยเม็ก 31 ไร่ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้กับบริษัทกลุ่มกระทิงแดง กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม อ้างแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งไม่มีผู้ใดคัดค้าน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. เฟซบุ๊ก “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน“ ของ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เผยแพร่เอกสาร 2 ฉบับ ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่สาธารณะห้วยเม็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามหนังสือของมหาดไทย ที่ มท 0208.4/886 ของสำนักกฎหมาย สป.
ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ข้อ 22 (2) โดยให้เหตผลว่าที่แปลงสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด และระบุต่อไปว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ สภา อบต. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ กับได้มีการประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทั้งนี้ ระเบียบมหาดไทยฉบับเดียวกัน ข้อ 23 (3) กำหนดว่าในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน 31 ไร่ ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชนอยู่กึ่งกลางในเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นในการขยายโรงงาน

สำหรับที่สาธารณะห้วยเม็ก คณะกรรมการชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโชยชน์มาตั้งแต่ปี 2526 ตาม นสล. เลขที่ ขก 2321 และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบป่าชุมชุนตั้งแต่ช่วงปี 2555 และขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงานช่วงปี 2558 ซึ่งเรื่องคาราคาซังเรื่อยมา โดยถูกคัดค้านจากสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงมาตลอด ก่อนที่ มท.1 จะอนุมัติให้ใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แปลงดังกล่าวเพื่อกิจการของเอกชน

สำหรับบริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จากการตรวจสอบผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีกรรมการบริษัท 4 คน ได้แก่ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา นายจิรวัฒน์ อยู่วิทยา นางสาวนุชรี อยู่วิทยา และ นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ซึ่ง นายสราวุธ เป็นบุตรชายคนเล็กของ นายเฉลียว อยู่วิทยา และ นางภาวนา หลั่งธารา ภรรยาคนที่สองของนายเฉลียว ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริการ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดงในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่า บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เคทีดี เรสซิเดนท์ บรมราชชนนี ขาออก แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม., โครงการเคทีดี เรสซิเด้นท์ บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. สูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 372 ห้อง บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา และ โครงการเคทีดี เรสซิเดนท์ เอกชัย ระหว่างซอยเอกชัย 11 กับซอยเอกชัย 13 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ชั้น 2 อาคาร อาคารละ 84 ห้อง มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 168 ห้อง บนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 98.5 ตารางวา

สราวุฒิ อยู่วิทยา

ข้อมูลจาก : mgronline.com

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *