OMG!!! สำเนียงภาษาอังกฤษ ของ “เวียร์” ขณะขึ้นรับรางวัลระดับเอเชีย เป็นดาราไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้ บอกเลยเป๊ะเว่อร์ กรี๊ดทั้งฮอล์(มีคลิป)

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงห

Read more